Sopor och källsortering

Grovsopor såsom möbler, TV-apparater och andra sopor har du själv ansvar för att ta hand om. De ska lämnas på någon av Tekniska verkens återvinningsgårdar. OBS! Skräp av det här slaget får absolut inte ställas på golvet i miljörummet.

Bonäsudden strävar alltid efter att tillhandahålla ett miljörum för hushållssopor och källsortering, antingen i fastigheten eller i dess närhet. Det gäller fastigheter där Tekniska verken eller IL erbjuder källsortering.

Om dörren till miljörummet är låst öppnar du den med samma nyckel som till din lägenhet. Tydliga skyltar visar hur sortering ska ske. Här finns olika kärl för att sortera hushållsavfall, tidningar, kartong, wellpapp, färgat och ofärgat glas, metallförpackningar, hårdplastförpackningar, batterier samt glödlampor och lysrör. Inget annat skräp får placeras i miljörummet.

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.