Uppsägning

Ett hyresavtal är ett viktigt avtal med rättigheter och skyldigheter. Det ska vara skriftligt och undertecknas av både hyresgäst och hyresvärd. Därför ska också uppsägningen vara skriftlig. Är ni två som står för kontraktet måste båda skriva under uppsägningen. 

OBS! Man kan inte säga upp ett hyresavtal genom att skicka ett mail.

Hur gör man när man ska flytta?

En skriftlig uppsägning kan ske enligt något av de här alternativen:

  1. Underteckna uppsägningen på kontraktets baksida och skicka in kontraktet per post.
  2. Skriv ett brev. Om du skriver ett brev kan du använda den mall som finns längst ned på sidan. Glöm inte att underteckna.
  3. Skicka in uppsägningen till Holmströmgruppen AB, Box 5184, 102 44 Stockholm. Bonäsudden kommer sedan att skriftligen bekräfta uppsägningen.

Tänk på att alltid uppge aktuellt telefonnummer och ny adress, så att vi enkelt kommer i kontakt med dig för kommande lägenhetsvisning och besiktning.

Uppsägningstid

Du har tre månaders uppsägningstid räknat från sista dagen i den månad som uppsägningen sker. Det innebär att om du t.ex. säger upp ditt hyresavtal den 11 januari, så räknas uppsägningstiden från den 31 januari. Avtalet upphör att gälla tre månader senare, den 30 april.

Den dagen du flyttar disponerar du din lägenhet som allra längst fram till kl 12.00 den första vardagen i månaden efter godkänd avflyttningsdag. (Ett exempel – om du flyttar den 31 januari, måste du lämna lägenheten senast kl 12.00 den 1 februari). Om den 1:a infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag ska du lämna lägenheten senast nästkommande vardag kl 12.00.

Lägenhetsvisning i samband med flytt

När du meddelat att du ska flytta och sagt upp din lägenhet, är du skyldig att ge tillträde till bostaden för lägenhetsvisning. Lämpligast är att detta sker tillsammans med Bonäsudden. Bonäsudden samordnar visningen och oftast försöker vi visa lägenheten för flera sökande samtidigt, för att begränsa antalet visningar.

Besiktning

Besiktningen sker i två steg. En statusbedömning av lägenheten görs så tidigt som möjligt efter att lägenheten sagts upp. Det är bra om du själv kan vara med för att diskutera eventuella skador i lägenheten. Du måste själv stå för kostnader för skador och onormalt slitage.

Den andra besiktningen, slutbesiktning, genomförs efter att du städat din lägenhet och lämnar dina nycklar. Vid detta tillfälle deltar ofta även den inflyttande hyresgästen.

Städning

En grundlig flyttstädning, inklusive fönsterputsning, genomförs alltid av den hyresgäst som flyttar. Om lägenheten inte är ordentligt städad när du lämnar den, debiterar vi dig för de extra städkostnaderna.

När Bonäsudden bekräftar en uppsägning, skickar vi också ut en lathund för hur städningen ska genomföras. Har du förråd utanför lägenheten så ska också detta tömmas och städas.

Det blir ofta en del grovsopor vid flyttning. Du har själv ansvar för att forsla bort dina grovsopor till någon av Tekniska verkens återvinningsgårdar.

Nycklar

Nycklarna till lägenheten lämnar du i samband med slutbesiktningen, alternativt till Bonäsuddens kontor på Norra Oskarsgatan 31, vardagar 08.00-16.00. Vänligen ring 013-23 95 51 för att boka tid. Om du förlorat några nycklar får du betala för ett låsbyte.

Mall för uppsägning 

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.