Trivselregler

Ordningsregler utöver allmänna villkor:

Vad får man göra i en lägenhet och vad ska man avstå från? Med vanligt sunt förnuft kommer man långt. Men man kan också behöva några regler att hålla sig till. Här är några viktiga punkter som gäller hos Bonäsudden, för ett tryggt, säkert och trevligt boende.

 1. Den som röker får inte skapa otrevnad för andra hyresgäster. Rökning är inte tillåten i din lägenhet, på balkongen eller på din uteplats. Rökförbud råder vid alla gemensamma utrymmen. Alla skador som uppstår i lägenheten på grund av rökning ersätts av hyresgästen.
 2. Hyresgästen förbinder sig att ha en måttlig ljudnivå på musik, TV och ljudanläggning. Vad som är rimlig ljudnivå beror även på om det är lyhört i fastigheten. Vid fest bör hyresgästen informera sina grannar i förväg och be om deras överseende.
 3. Cyklar ska alltid placeras i cykelställ eller cykelrum.
 4. Badrummen i lägenheterna är byggda med tätskikt enligt byggnorm. Du behöver alltid inhämta Hyresvärdens godkännande innan du bryter badrummets tätskikt. Bonäsudden hjälper alltid hyresgästen kostnadsfritt att montera nya krokar i badrum.
 5. Begär alltid tillstånd av hyresvärden innan du installerar köksfläkt, tvätt- eller diskmaskin eller ändrar lägenhetens inredning eller utrustning. Det är inte heller tillåtet att montera kabellister i tak eller på väggar, rådgör alltid med hyresvärden.
 6. Husdjur får inte störa andra hyresgäster. Husdjur får inte vistas lösa i allmänna utrymmen. Av hänsyn till andra hyresgäster tillåter vi inte att man har ormar, ödlor eller spindlar som husdjur.
 7. Hyresgästen är ansvarig för att städa efter sig i tvättstuga/torkrum. Hyresvärden har rätt att debitera hyresgästen för kostnaden att ett städbolag städar efter utebliven städning.
 8. Avfall skall placeras på anvisad plats i återvinningsrum eller i sopbehållare. Sopor får ej placeras vid allmänna utrymmen. Grovsopor såsom möbler och tv-apparater är hyresgästen skyldig att själv transportera till Tekniska verkens återvinningsgårdar.
 9. Hyresgästen förbinder sig att inte sätta upp skyltar eller papperslappar på lägenhetsdörren eller på namntavlan i entrén. Skyltar med texten ”Ingen reklam tack” samt nya namnskyltar kan beställas kostnadsfritt från hyresvärden.
 10. Bonäsudden har ej försett lägenheter med persienner. Om en lägenhet har persienner så ligger underhållskostnaden hos hyresgästen.
 11. Hyresgästen förbinder sig att inte montera egen TV-antenn eller parabolantenn. Montering av objekt får aldrig ske på fastighetens fasad, förråd eller utsida på balkong. Markis kan monteras efter godkännande från hyresvärden. Markiser, balkongskydd och dylikt skall följa färganvisning från hyresvärden. En uppsatt markis får inte monteras ned vid avflyttning. Ersättning betalas inte för lämnade markiser.
 12. För hyresgäster som har marklägenhet och efter tillåtelse från hyresvärden har byggt ett skärmtak/uterum får inte montera ned detta vid avflyttning. Ersättning betalas inte för ett lämnat skärmtak/uterum. Hyresvärden svarar aldrig för underhåll av ett befintligt skärmtak/uterum.
 13. Balkonglådor och vädringsräcken skall sättas upp på balkongens insida.
 14. Inga föremål får placeras i allmänna utrymmen på grund av brandrisk och risk att utrymningsvägar blockeras. Hyresvärden tar inte ansvar för saker som en hyresgäst placerat i allmänna utrymmen och kan borttransportera dessa på hyresgästens bekostnad.
 15. Hyresgästen förbinder sig att inte skaka mattor och andra föremål från balkong eller fönster. Hyresgästen får inte störa de andra hyresgästerna.
 16. Skydda tapeter från fettfläckar, speciellt vid sängars huvudände där fläckar lätt uppstår om gavel saknas. Hyresgästen ska i annat fall återställa vägg och tapet till nyskick vid avflytt.
 17. Hyresgästen förbinder sig att från inflyttningsdagen teckna en hemförsäkring.
 18. Du får inte grilla på balkongen med kol/briketter/gasol eller liknande. Om du har en uteplats på mark kan du grilla där, så länge det inte stör hyresgäster som bor intill.
 19. Hyresgästen får inte spola ned föremål som kan förorsaka stopp i fastighetens avlopp. Om det sker har hyresvärden rätt att debitera hyresgästen för kostnaden.
 20. Lägenheter som är försedda med fastmonterade jordfelsbrytare skall enligt elektriska nämnden motionera dessa minst 1 gång per halvår. De riskerar annars att sluta att fungera.
Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.