Vår verksamhet

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende.

Vad vi gör

Bonäsudden är ett svenskt fastighetsbolag som äger och förvaltar en fastighetsportfölj bestående av hyresrätter, offentlig service och kommersiella lokaler i Östergötland. Beståndet omfattar ca 32 800 kvadratmeter, fördelat över 13 fastigheter.

Bonäsudden

Bonäsudden är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 13 fastigheter i Östergötland. Med våra 13 fastigheter i och omkring Linköping har vi utvecklat en gedigen kunskap om vår marknad. Den kunskapen är grunden för vårt arbete som bygger på två viktiga delar. För det första ska vi medverka till att människor i Linköping får tillgång till ett attraktivt boende i hyresrätt. För det andra ska vi tillsammans med Linköpings kommun och Region Östergötland utveckla lokaler för vård och omsorg.

Vi skapar värden genom långsiktighet och trygghet. Vi vill bygga långsiktiga relationer tillsammans med våra hyresgäster för att skapa hem att trivas i. Vi vill etablera ett tryggt partnerskap som underlättar för kommun och landsting att lösa sitt samhällsuppdrag för människor i behov av vård och omsorg.

För finansmarknaden vill vi erbjuda en attraktiv avkastning i form av regelbundna och stabila utdelningar. Vi ser fastigheter som ett starkt tillgångsslag.

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.