Hyresförhandlingar

Bonäsudden har tecknat en förhandlingsordning med Hyresgästföreningen. Hyrorna i de bostadsfastigheter som Bonäsudden förvaltar fastställs i förhandlingar med Hyresgästföreningen. De avtal som tecknas gäller alla hyresgäster som bor i en fastighet, oavsett om hyresgästen är medlem i Hyresgästföreningen eller ej.

Beskrivning av Förhandlingssystemet

Förhandlingssystemet är uppbyggt av lagar som kompletteras med avtal mellan berörda parter. Förhållandet mellan de olika lagarna och avtalen kan kort beskrivas på följande sätt:

Hyreslagen reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst. Hyreslagens regler kompletteras med hyresavtalets bestämmelser. Hyresförhandlingslagen reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgästorganisation. Hyresförhandlingslagens regler kompletteras med bestämmelserna i avtalet om förhandlingsordning. De överenskommelser som träffas mellan hyresvärden och en hyresgästorganisation blir bindande för hyresvärden och hyresgästen genom den förhandlingsklausul som finns i hyresavtalet.

Förhandlingsklausul

Genom en förhandlingsklausul i hyresavtalet godkänner hyresgästen att hyresvärden får tillämpa de hyresvillkor som bestämts vid kollektiva förhandlingar enligt hyresförhandlingslagen.

Förhandlingsordning

En förutsättning för att bedriva kollektiva hyresförhandlingar utifrån hyresförhandlingslagen är att det finns ett avtal om förhandlingsordning mellan parterna.

Hyressättningsavgift

Hyressättningsavgift är en överenskommelse om ersättning till hyresgästföreningarna för förhandlingsarbetet som betalas av hyresvärden.

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.