Pressmeddelanden

 

Den oberoende budkommittén har erhållit en s.k. fairness opinion avseende Investment AB Spiltans erbjudande till Bonäsuddens aktieägare

Bonäsudden Holding AB:s ("Bonäsudden") styrelses oberoende budkommitté har erhållit en s.k. fairness opinion från BDO Corporate Finance ("BDO") avseende det kontanta offentliga budpliktserbjudandet till aktieägarna i Bonäsudden att överlåta samtliga aktier i Bonäsudden till Investment AB Spiltan ("Spiltan") ("Erbjudandet"). Enligt BDO:s fairness opinion är vederlaget om 160 kronor per aktie ("Vederlaget") i Erbjudandet inte skäligt för Bonäsuddens aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.

Den oberoende budkommittén har erhållit ett oberoende värderingsutlåtande avseende Erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv (en så kallad "fairness opinion") från BDO. BDO har fått tillgång till all relevant information i enlighet med vad BDO har efterfrågat.

Enligt BDO:s fairness opinion, daterad den 1 juli 2024, är Vederlaget i Erbjudandet inte skäligt för Bonäsuddens aktieägare ur ett finansiellt perspektiv. Denna fairness opinion är bilagd detta pressmeddelande och har baserats på de antaganden och överväganden som redovisas däri. För uppdraget avseende fairness opinion erhåller BDO ett fast arvode och kostnadsersättning för vissa utgifter. Ingen del av ersättningen till BDO är beroende av eller relaterad till vederlagets storlek, anslutningsgraden i Erbjudandet eller huruvida Erbjudandet fullföljs.

Den oberoende budkommittén avser inte uttala sig vidare om Erbjudandet.

Spiltans fullständiga pressmeddelanden, Erbjudandehandlingen och övrig information om Erbjudandet finns tillgängligt på Spiltans hemsida, www.spiltan.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John Malmström, CFO
Bonäsudden Holding AB (publ)
Mail: [email protected]
Tel: +46 8 402 53 84

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag vars verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Beståndet omfattar ca 33 450 kvadratmeter, fördelat över 13 fastigheter i Östergötland, och är idag väsentligen fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 46% av hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Vad avser fördelning fastighetssegment står beståndets 294 hyreslägenheter för ca 55% av hyresintäkterna, lokaler för ca 42% och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
2024-07-01, 8:00 CEST.

Den oberoende budkommittén har erhållit en s.k. fairness opinion avseende Investment AB Spiltans erbjudande till Bonäsuddens aktieägare

Bonäsudden Holding AB:s ("Bonäsudden") styrelses oberoende budkommitté har erhållit en s.k. fairness opinion från BDO Corporate Finance ("BDO") avseende det kontanta offentliga budpliktserbjudandet till aktieägarna i Bonäsudden att överlåta samtliga aktier i Bonäsudden till Investment AB Spiltan ("Spiltan") ("Erbjudandet"). Enligt BDO:s fairness opinion är vederlaget om 160 kronor per aktie ("Vederlaget") i Erbjudandet inte skäligt för Bonäsuddens aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.

Den oberoende budkommittén har erhållit ett oberoende värderingsutlåtande avseende Erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv (en så kallad "fairness opinion") från BDO. BDO har fått tillgång till all relevant information i enlighet med vad BDO har efterfrågat.

Enligt BDO:s fairness opinion, daterad den 1 juli 2024, är Vederlaget i Erbjudandet inte skäligt för Bonäsuddens aktieägare ur ett finansiellt perspektiv. Denna fairness opinion är bilagd detta pressmeddelande och har baserats på de antaganden och överväganden som redovisas däri. För uppdraget avseende fairness opinion erhåller BDO ett fast arvode och kostnadsersättning för vissa utgifter. Ingen del av ersättningen till BDO är beroende av eller relaterad till vederlagets storlek, anslutningsgraden i Erbjudandet eller huruvida Erbjudandet fullföljs.

Den oberoende budkommittén avser inte uttala sig vidare om Erbjudandet.

Spiltans fullständiga pressmeddelanden, Erbjudandehandlingen och övrig information om Erbjudandet finns tillgängligt på Spiltans hemsida, www.spiltan.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John Malmström, CFO
Bonäsudden Holding AB (publ)
Mail: [email protected]
Tel: +46 8 402 53 84

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag vars verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Beståndet omfattar ca 33 450 kvadratmeter, fördelat över 13 fastigheter i Östergötland, och är idag väsentligen fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 46% av hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Vad avser fördelning fastighetssegment står beståndets 294 hyreslägenheter för ca 55% av hyresintäkterna, lokaler för ca 42% och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
2024-07-01, 8:00 CEST.