Pressmeddelanden

 

Investment AB Spiltan har idag offentliggjort en erbjudandehandling avseende det erbjudandet till aktieägarna i Bonäsudden

Bonäsudden Holding AB:s ("Bonäsudden") huvudägare Investment AB Spiltan ("Spiltan") har idag offentliggjort en erbjudandehandling ("Erbjudandehandlingen") avseende det kontanta offentliga budpliktserbjudandet till aktieägarna i Bonäsudden att överlåta samtliga aktier i Bonäsudden till Spiltan ("Erbjudandet").

Den 27 maj 2024 offentliggjorde Spiltan hade förvärvat ytterligare aktier i Bonäsudden varigenom gränsen för budplikt hade passerats. Den 31 maj 2024 offentliggjorde Spiltan ett flaggningsmeddelande avseende förvärv av ytterligare aktier i Bonäsudden. Den 20 juni 2024 offenliggjorde Spiltan ett Spiltan lämnar ett kontant offentligt budpliktserbjudande till Aktieägarna i Bonäsudden, varigenom aktieägarna i Bonäsudden erbjuds 160 kronor kontant för varje innehavd aktie i Bonäsudden.

Idag har Spiltan offentliggjort Erbjudandehandlingen, som innehåller de fullständiga villkoren för Erbjudandet. Acceptfristen, under vilken Bonäsuddens aktieägare kan acceptera Erbjudandet, beräknas löpa mellan den 2 juli 2024 och den 30 juli 2024. Likviddag beräknas vara den 6 augusti 2024.

Spiltans fullständiga pressmeddelanden, Erbjudandehandlingen och övrig information om Erbjudandet finns tillgänligt på Spiltans hemsida, www.spiltan.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John Malmström, CFO
Bonäsudden Holding AB (publ)
Mail: [email protected]
Tel: +46 8 402 53 84

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag vars verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Beståndet omfattar ca 33 450 kvadratmeter, fördelat över 13 fastigheter i Östergötland, och är idag väsentligen fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 46% av hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Vad avser fördelning fastighetssegment står beståndets 294 hyreslägenheter för ca 55% av hyresintäkterna, lokaler för ca 42% och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
2024-07-01, 8:30 CEST.

Investment AB Spiltan har idag offentliggjort en erbjudandehandling avseende det erbjudandet till aktieägarna i Bonäsudden

Bonäsudden Holding AB:s ("Bonäsudden") huvudägare Investment AB Spiltan ("Spiltan") har idag offentliggjort en erbjudandehandling ("Erbjudandehandlingen") avseende det kontanta offentliga budpliktserbjudandet till aktieägarna i Bonäsudden att överlåta samtliga aktier i Bonäsudden till Spiltan ("Erbjudandet").

Den 27 maj 2024 offentliggjorde Spiltan hade förvärvat ytterligare aktier i Bonäsudden varigenom gränsen för budplikt hade passerats. Den 31 maj 2024 offentliggjorde Spiltan ett flaggningsmeddelande avseende förvärv av ytterligare aktier i Bonäsudden. Den 20 juni 2024 offenliggjorde Spiltan ett Spiltan lämnar ett kontant offentligt budpliktserbjudande till Aktieägarna i Bonäsudden, varigenom aktieägarna i Bonäsudden erbjuds 160 kronor kontant för varje innehavd aktie i Bonäsudden.

Idag har Spiltan offentliggjort Erbjudandehandlingen, som innehåller de fullständiga villkoren för Erbjudandet. Acceptfristen, under vilken Bonäsuddens aktieägare kan acceptera Erbjudandet, beräknas löpa mellan den 2 juli 2024 och den 30 juli 2024. Likviddag beräknas vara den 6 augusti 2024.

Spiltans fullständiga pressmeddelanden, Erbjudandehandlingen och övrig information om Erbjudandet finns tillgänligt på Spiltans hemsida, www.spiltan.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John Malmström, CFO
Bonäsudden Holding AB (publ)
Mail: [email protected]
Tel: +46 8 402 53 84

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag vars verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Beståndet omfattar ca 33 450 kvadratmeter, fördelat över 13 fastigheter i Östergötland, och är idag väsentligen fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 46% av hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Vad avser fördelning fastighetssegment står beståndets 294 hyreslägenheter för ca 55% av hyresintäkterna, lokaler för ca 42% och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
2024-07-01, 8:30 CEST.