Bonäsudden är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Bolaget äger 13 fastigheter i Östergötland.

Våra fastigheter

Bonäsudden Fastighets AB, ett dotterbolag till Bonäsudden Holding AB, är ett Linköpingsbaserat fastighetsbolag som förvaltas av Pareto Business Management AB och P&E Fastigheter.

Beståndet omfattar ca 33 450 kvadratmeter, fördelat över 13 fastigheter. Majoriteten av beståndet består av hyresrätter, följt av offentlig service.

Vår Verksamhet

Bonäsudden är ett fastighetsbolag vars verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Idag äger bolaget 13 fastigheter i Östergötland. Vi skapar värden genom långsiktighet och trygghet. Vi vill bygga långsiktiga relationer tillsammans med våra hyresgäster för att skapa hem att trivas i.

Investor relations

Bonäsudden Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Bolagsstyrning

Bonäsudden är ett bolag med ett fastighetsbestånd bestående av hyresrätter, offentlig service och kommersiella lokaler. Stabilitet, hållbarhet och utveckling av bolagets tillgångar är en förutsättning för långsiktig lönsamhet som skapar aktieägarvärde över tid.

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Nästa händelse