Bolagsstyrning

Bonäsudden är ett bolag med ett fastighetsbestånd bestående av hyresrätter, offentlig service och kommersiella lokaler. Stabilitet, hållbarhet och utveckling av bolagets tillgångar är en förutsättning för långsiktig lönsamhet som skapar aktieägarvärde över tid.

Styrelsen

Styrelsens har betydande erfarenhet från fastighetsutveckling och ekonomisk analys.

Ledning

Ledningen har många års erfarenhet av teknisk förvaltning, transaktioner och projektutveckling.

Värderingar

Bonäsudden agerar utifrån en uppsättning utvalda värderingar.

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.