Hyra

Du betalar hyra varje månad. Hur hög hyran ska vara bestäms i förhandlingar mellan Bonäsudden och Hyresgästföreningen.

Det som påverkar hyran är framförallt kostnadsutvecklingen för värme och el, räntekostnader samt underhållskostnader på fastigheter och lägenheter.

Vad ingår i hyran?

I hyran ingår reparationer av fel som beror på ålder och normalt slitage i lägenheten. Men du får betala för reparationer som beror på skadegörelse eller överslitage

Autogiro

För att undvika försenade betalningar vill vi rekommendera dig att utnyttja möjligheten med Autogiro. Autogiro innebär att du lämnar ett medgivande att din bank på rätt dag, på Bonäsuddens begäran betalar hyran från ditt konto.

Här kan du läsa mer om hur du anmäler dig för betalning via autogiro.

Ditt ansvar som hyresgäst

Som hyresgäst ansvarar du för att vårda och sköta om din lägenhet. Det betyder att du regelbundet ska tömma och rensa golvbrunnen i badrummet, byta lampor i lägenheten, fläkten, kylen och i ugnen, byta säkringar och byta filter till köksfläkten

Det här ingår i hyran

 • Rensa stopp i avloppssystem (inte stopp i vattenlås i badrum)
 • Felsöka och reparera elanläggning (inte byta säkring)
 • Justera och täta fönster och dörrar
 • Reparera förråd (inte hänglås)
 • Reparera övrig inredning och utrustning som tillhör fastigheten (inte på grund av överslitage eller vandalisering)
 • Ge service och justera kranar
 • Reparera kylskåp och frysar (inte hål på kylslingor)
 • Justera, reparera och byta lås och låsdetaljer (inte privata lås)
 • Reparera spisar (inte spräckta spisplattor)
 • Minst 20 graders värme i lägenheten under dagen. Inomhustemperaturen får inte understiga 18 grader under en längre period.

Det här kostar extra

 • Rensa golvbrunn i badrum
 • Skaffa inredning till kylskåp som inte är nödvändig för funktionen, till exempel ny grönsakslåda
 • Läsa av elmätaren
 • Reparera hål på kylslingor i kyl och frys
 • Byta filterhållare till fläkten
 • Byta glasruta som är krossad från insidan
 • Lämna ut nya nycklar och låsbrickor
 • Reparera skadegörelse, även oavsiktlig
 • Forsla bort sopor
 • Byta spräckta spisplattor
 • Rycka ut med Störningsjouren vid upprepade störningar
 • Göra felanmälan om för låg temperatur fler än tre gånger under kort tid, trots att temperaturen är över 20 grader.
 • Inte vara hemma på avtalad tid för ett möte med bovärden eller någon annan från Svenska Bostäder.