För hyresgäster

  • Start
  • För hyresgäster

Bonäsudden arbetar för att våra hyresgäster skall känna trygghet och hemkänsla i sitt boende med ett välskött bestånd hyresrätter och samhällsfastigheter.

Vi satsar på fastigheter av god kvalitet som finns i Linköping med omnejd. Runt Linköping finns våra hyresrätter på orter med positiv befolkningsstatistik och pendlingsavstånd till Linköping stad.

Bonäsuddens fastigheter förvaltas av lokalt belägen förvaltningsorganisation med lång erfarenhet av området och fastigheterna. För oss är hyresgästen och relationen till dem i fokus. Vi arbetar aktivt med att hålla fastigheterna i gott skick samt bevara byggnadernas kulturhistoriska värde. Om du som hyresgäst vill anmäla ett fel i din fastighet, gör det här.

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.