Hantering av personuppgifter

Policy för skydd och hantering av personuppgifter

Bonäsudden Holding AB har fastställt en policy för skydd och hantering av personuppgifter för att säkerställa korrekt, säker och tillförlitlig hantering av de personuppgifter som finns i verksamheten i enlighet med vid var tid gällande lagar och regler.