Hyresgästinformation

Som hyresgäst hos oss får du hjälp med underhållet av din lägenhet. Du ansvarar själv för skötseln och för att skaffa en hemförsäkring.

Vi ansvarar för att måla, tapetsera och reparera med rimliga mellanrum. Genom tillval kan du sätta en mer personlig prägel på din lägenhet. Önskar du göra ett tillval eller en renovering i din lägenhet kontakta oss så hjälper vi till. Du betalar för tillvalet genom ett tillägg på hyran.

Du ansvarar för att vårda lägenheten

Du vårdar din lägenhet och ser till att ha en hemförsäkring. I ditt ansvar ingår också bland annat att rensa golvbrunnen, byta säkringar och lampor samt byta filter till köksfläkten. Du får själv betala för överslitage och skadegörelse. Likaså om du inte anmält ett fel eller en brist som leder till en större skada.

Exempel på överslitage och skadegörelse

  • skadat kylelementet vid avfrostning av frysen
  • spräckt en spisplatta
  • målat, tapetserat eller snickrat på ett sätt som inte är hantverksmässigt.

Du kan få betala extra om du

  • vid flera tillfällen inte är hemma på avtalad tid för ett möte med bovärden eller någon annan representant för Bonäsudden
  • tagit bort brandvarnaren och bovärden måste installera en ny
  • beställer nya nycklar från Bonäsudden
  • gör fler än tre felanmälningar under kort tid om för låg temperatur trots att temperaturen är över 20 grader.