Betalning av hyra

Bonäsudden skickar ut hyresavier kvartalsvis. Det innebär att du får hyresavier för 3 månader varje gång. Normalt skickas hyresavierna ut före den 15:e i mars, juni, september och december.

Som hyresgäst är du skyldig att betala in hyran i förskott så att den är Bonäsudden tillhanda senast den sista vardagen före varje kalendermånads början.

För att undvika försenade betalningar vill vi rekommendera dig att utnyttja möjligheten med Autogiro. Autogiro innebär att du lämnar ett medgivande att din bank på rätt dag, på Bonäsuddens begäran betalar hyran från ditt konto. Läs mer här.

Om du av någon anledning inte kan betala hyran i rätt tid, ta då direkt kontakt med Bonäsudden så att vi tillsammans kan resonera om situationen. Har inte hyran betalats in 4 bankdagar efter förfallodagen skickas en betalningspåminnelse. Då tillkommer en påminnelseavgift på 50 kronor. Om inte hyran betalats inom två veckor från att påminnelse skett, kommer hyresgästen att sägas upp för avflyttning. Betalar hyresgästen då inte inom föreskriven tid, lämnas ärendet vidare till kronofogden för avhysning.

Om du vid upprepade gånger betalar in hyran för sent kan du förlora ditt så kallade besittningsskydd. Du riskerar då att bli uppsagd från din lägenhet.

Om du tappat bort din hyresavi, och inte känner till ditt OCR-nr, kan du betala hyran genom att sätta in hyresbeloppet på Bankgiro 5136-9015 eller Plusgiro 18 02 05-7.

Det är då viktigt att du anger ditt namn och din adress på inbetalningen.

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.