Pressmeddelanden

 

Bonäsudden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2023

Perioden januari - december 2023
- Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 46 605 tkr (37 813)
- Driftnettot uppgick till 30 268 tkr (27 005), resulterande i en överskottsgrad på 64,95 % (71,42)
- Förvaltningsresultatet uppgick till 8 425 tkr (13 440)
- Resultat efter skatt uppgick till -24 291 tkr (-18 315) motsvarande neg. kr per aktie (neg.)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 414 tkr (9 758)
- Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 714 080 tkr (738 440)
- Räntetäckningsgraden uppgick till 1,55 (2,76) och belåningsgraden till 55,77 % (53,91)
- NRV per aktie uppgick till 217,12 kr (235,57)

Perioden juli - december 2023
- Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 23 727 tkr (19 375)
- Driftnettot uppgick till 16 079 tkr (13 391), resulterande i en överskottsgrad på 67,77 % (69,12)
- Förvaltningsresultatet uppgick till 5 130 tkr (6 652)
- Resultat efter skatt uppgick till -12 603 tkr (-31 724) motsvarande neg. kr per aktie (neg.)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till tkr 8 066 (11 678)
- Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 714 080 tkr (738 440)
- Räntetäckningsgraden uppgick till 1,61 (2,67) och belåningsgraden till 55,77 % (53,91)
- NRV per aktie uppgick till 217,12 kr (235,57)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Olof Persson, Verkställande direktör
Bonäsudden Holding AB (publ)
Mail: [email protected]
Tel: +46 703 09 72 80

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet
Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag vars verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Beståndet omfattar per 31 december 2023 ca 33 450 kvadratmeter, fördelat över 13 fastigheter i Östergötland, och är idag väsentligen fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 46% av hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Vad avser fördelning fastighetssegment står beståndets 294 hyreslägenheter för ca 55% av hyresintäkterna, lokaler för ca 42% och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2024. För mer information gällande Bonäsudden Holding AB (publ), vänligen besök www.bonasudden.se

Bonäsudden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2023

Perioden januari - december 2023
- Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 46 605 tkr (37 813)
- Driftnettot uppgick till 30 268 tkr (27 005), resulterande i en överskottsgrad på 64,95 % (71,42)
- Förvaltningsresultatet uppgick till 8 425 tkr (13 440)
- Resultat efter skatt uppgick till -24 291 tkr (-18 315) motsvarande neg. kr per aktie (neg.)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 414 tkr (9 758)
- Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 714 080 tkr (738 440)
- Räntetäckningsgraden uppgick till 1,55 (2,76) och belåningsgraden till 55,77 % (53,91)
- NRV per aktie uppgick till 217,12 kr (235,57)

Perioden juli - december 2023
- Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 23 727 tkr (19 375)
- Driftnettot uppgick till 16 079 tkr (13 391), resulterande i en överskottsgrad på 67,77 % (69,12)
- Förvaltningsresultatet uppgick till 5 130 tkr (6 652)
- Resultat efter skatt uppgick till -12 603 tkr (-31 724) motsvarande neg. kr per aktie (neg.)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till tkr 8 066 (11 678)
- Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 714 080 tkr (738 440)
- Räntetäckningsgraden uppgick till 1,61 (2,67) och belåningsgraden till 55,77 % (53,91)
- NRV per aktie uppgick till 217,12 kr (235,57)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Olof Persson, Verkställande direktör
Bonäsudden Holding AB (publ)
Mail: [email protected]
Tel: +46 703 09 72 80

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet
Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag vars verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Beståndet omfattar per 31 december 2023 ca 33 450 kvadratmeter, fördelat över 13 fastigheter i Östergötland, och är idag väsentligen fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 46% av hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Vad avser fördelning fastighetssegment står beståndets 294 hyreslägenheter för ca 55% av hyresintäkterna, lokaler för ca 42% och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2024. För mer information gällande Bonäsudden Holding AB (publ), vänligen besök www.bonasudden.se