Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North sedan den 3 juli 2015.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett aktiekapital om 1 680 000 SEK fördelat på 1 680 000 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 mars 2019.

Ägare Antal aktier Andel i %
F. Holmström Fastigheter AB 459 579 27,36
Kantzow Holding AB       206 150 12,27
Carl Tryggers Stipendiestiftelse 175 000 10,42
Johan Olofsson 165 000 9,82
Nordnet Pensionsförsäkring  133 262 7,93
Karl Runeberg 90 885 5,41
Avanza Pension 82 809 4,93
Johan von Kantzow 82 582 4,92
Aoptik Gislaved AB 26 000 1,55
Barbro Eriksson 20 000 1,19
Summa 1 441 267
85,80
Övriga aktieägare 283 733 14,20
Total 1 680 000 100,00

Bolaget hade 345 registrerade aktieägare per den 31 december 2018. 

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på First North är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på First North kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn: BONAS
ISIN-kod: SE0007157953

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BONAS.ST

Certified Adviser

FNCA

FNCA Sweden AB,
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se
Postadress: FNCA Sweden AB, Box 5807, 102 48 Stockholm

Likviditetsgarant

Pareto Securities

Pareto Securities AB,
Stortorget 13, 211 22 Malmö, Sweden