Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett aktiekapital om 1 680 000 SEK fördelat på 1 680 000 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 december 2023.

Ägare Andel i % Antal aktier
Investment AB Spiltan 29,41 494 170
Nordnet Pensionsförsäkring      14,01 235 403
P&E Persson AB 10,86 182 500
Berth Von Kantzows Stiftelse 9,46 159 000
Johan Olofsson 9,46 159 000
Karl Runeberg 5,97 100 323
Johan von Kantzow  5,18  87 000
Hans Von Kantzows Stiftelse 4,20 70 560
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2,72 45 717
Jakob Söderberg 0,89 15 000
Summa tio största aktieägare  92,50 1 554 313
Övriga aktieägare 7,50 125 687
Totalt 100,00 1 680 000

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn: BONAS
ISIN-kod: SE0007157953

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BONAS.ST

Certified Adviser

FNCA

FNCA Sweden AB,
Tel: 08-528 00 399 E-mail: [email protected]
Postadress: FNCA Sweden AB, Box 5807, 102 48 Stockholm

Likviditetsgarant

Pareto Securities

Pareto Securities AB,
Stortorget 13, 211 22 Malmö, Sweden