Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett aktiekapital om 1 680 000 SEK fördelat på 1 680 000 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 mars 2021.

Ägare Andel i % Antal aktier
Investment AB Spiltan 28,64 481 129
Kantzow Holding AB       13,90 233 600
P&E Persson AB 10,86 182 500
Johan Olofsson 9,85 165 500
Karl Runeberg 5,97 100 228
Johan von Kantzow  5,18 87 000
Ettöringen 3,73  62 689
Nordnet Pensionsförsäkring  3,50 58 839
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2,58 43 413
Aoptik Gislaved AB 2,21 37 185
Summa tio största aktieägare  86,42 1 452 086
Övriga aktieägare 13,58 227 917
Totalt 100,00 1 680 000

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn: BONAS
ISIN-kod: SE0007157953

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BONAS.ST

Certified Adviser

FNCA

FNCA Sweden AB,
Tel: 08-528 00 399 E-mail: [email protected]
Postadress: FNCA Sweden AB, Box 5807, 102 48 Stockholm

Likviditetsgarant

Pareto Securities

Pareto Securities AB,
Stortorget 13, 211 22 Malmö, Sweden

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.