Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North sedan den 3 juli 2015.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett aktiekapital om 1 680 000 SEK fördelat på 1 680 000 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 december 2018.

Ägare Antal aktier Andel i %
F. Holmström Fastigheter AB 420 829 25,05
Carl Tryggers Stipendiestiftelse 175 000 10,42
Kantzow Holding AB 168 400
10,02
Johan Olofsson 160 000 9,52
Erik Lindholm 110 000 6,55
Nordnet Pensionsförsäkring AB 104 014 6,19
Avanza Pension 84 158 5,01
Karl Runeberg 83 135 4,95
Johan von Kantzow 42 000 2,50
Rolf Nilsson AB 30 000 1,79
Summa 1 377 536
82,00
Övriga aktieägare 302 464 18,00
Total 1 680 000 100,00

Bolaget hade 345 registrerade aktieägare per den 31 december 2018. 

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på First North är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på First North kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn: BONAS
ISIN-kod: SE0007157953

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BONAS.ST

Certified Adviser

FNCA

FNCA Sweden AB,
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se
Postadress: FNCA Sweden AB, Box 5807, 102 48 Stockholm

Likviditetsgarant

Pareto Securities

Pareto Securities AB,
Stortorget 13, 211 22 Malmö, Sweden