Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett aktiekapital om 1 680 000 SEK fördelat på 1 680 000 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 december 2021.

Ägare Andel i % Antal aktier
Investment AB Spiltan 29,39 493 792
Nordnet Pensionsförsäkring      13,92 233 853
Kantzow Holding AB  13,90 233 600
P&E Persson AB 10,86 182 500
Johan Olofsson 9,82 165 000
Karl Runeberg 5,97 100 323
Johan von Kantzow  5,18  87 000
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2,81 47 163
Jakob Söderberg 0,89 15 000
UB Securities OY 0,60 10 000
Summa tio största aktieägare  93,34 1 568 232
Övriga aktieägare 6,66 111 768
Totalt 100,00 1 680 000

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn: BONAS
ISIN-kod: SE0007157953

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BONAS.ST

Certified Adviser

FNCA

FNCA Sweden AB,
Tel: 08-528 00 399 E-mail: [email protected]
Postadress: FNCA Sweden AB, Box 5807, 102 48 Stockholm

Likviditetsgarant

Pareto Securities

Pareto Securities AB,
Stortorget 13, 211 22 Malmö, Sweden

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.