Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma den 29 mars 2023

Aktieägarna i Bonäsudden Holding kallades till årsstämma onsdagen den 29 mars 2023 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 28 mars 2022

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) org. nr. 556984-4557 kallades till årsstämma måndagen den 28 mars 2022 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsens yttrande enligt ABL

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2021

Årsstämma den 29 mars 2021

Årsstämman ägde rum måndagen den 29 mars 2021 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Uppdaterad Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av dess förslag till årsstämman den 29 mars 2021 i Bonäsudden Holding AB (publ) att fatta beslut om vinstutdelning

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Årsredovisning 2020

Föreslagen Bolagsordning

Årsstämma den 26 mars 2020

Årsstämman ägde rum torsdagen den 26 mars 2020 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Kommunikén från årsstämman

Information om föreslagna ledamöter

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av dess förslag till årsstämman den 26 mars 2020 i Bonäsudden Holding AB (publ) att fatta beslut om vinstutdelning

Årsstämma den 28 mars 2019

Årsstämman ägde rum torsdagen den 28 mars 2019 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Årsredovisning 2018

Revisionsberättelse

Årsstämma den 26 mars 2018

Årsstämman ägde rum måndagen den 26 mars 2018 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Presentation av den föreslagna styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Förslag till ändring av bolagsordning

Revisionsberättelse

Årsstämma den 4 april 2017

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämman

Styrelsens förslag till vinstdisposition

Fullmaktsformulär / Proxyform

Årsstämma den 23 mars 2016

Kommuniké från årsstämman

Årsredovisning 2015

Styrelsens förslag till vinstdisposition samt motiverat yttrande

Fullmakt till årsstämman

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 1 juli 2015

Kommuniké från extra bolagsstämma

Stämmoprotokoll

Kallelse till extra bolagsstämma