Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma den 26 mars 2020

Årsstämman ägde rum torsdagen den 26 mars 2020 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Kommunikén från årsstämman

Information om föreslagna ledamöter

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av dess förslag till årsstämman den 26 mars 2020 i Bonäsudden Holding AB (publ) att fatta beslut om vinstutdelning

Årsstämma den 28 mars 2019

Årsstämman ägde rum torsdagen den 28 mars 2019 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Årsredovisning 2018

Revisionsberättelse

Årsstämma den 26 mars 2018

Årsstämman ägde rum måndagen den 26 mars 2018 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Presentation av den föreslagna styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Förslag till ändring av bolagsordning

Revisionsberättelse

Årsstämma den 4 april 2017

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämman

Styrelsens förslag till vinstdisposition

Fullmaktsformulär / Proxyform

Årsstämma den 23 mars 2016

Kommuniké från årsstämman

Årsredovisning 2015

Styrelsens förslag till vinstdisposition samt motiverat yttrande

Fullmakt till årsstämman

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 1 juli 2015

Kommuniké från extra bolagsstämma

Stämmoprotokoll

Kallelse till extra bolagsstämma

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.