Bolagsstämmor

Årsstämma den 29 mars 2023

Aktieägarna i Bonäsudden Holding kallades till årsstämma onsdagen den 29 mars 2023 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär