Bolagsstämmor

Årsstämma den 28 mars 2019

Årsstämman ägde rum torsdagen den 28 mars 2019 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommunikén från årsstämman

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Årsredovisning 2018

Revisionsberättelse