Bolagsstämmor

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 28 mars 2022

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) org. nr. 556984-4557 kallades till årsstämma måndagen den 28 mars 2022 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsens yttrande enligt ABL

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2021

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.