Finansiell kalender

mars 28 2019
Årsstämma

Kl. 13.30 hos Pareto

augusti 27 2019
Halvårsrapport 2019
Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.