Finansiell kalender

februari 22 2023
Bokslutskommuniké 2022
mars 29 2023
Årsstämma 2023
augusti 30 2023
Halvårsrapport 2023
februari 28 2024
Bokslutskommuniké 2023
april 10 2024
Årsstämma 2024