Finansiell kalender

mars 29 2023
Årsstämma 2023
februari 22 2023
Bokslutskommuniké 2022
augusti 31 2022
Halvårsrapport 2022
mars 28 2022
Årsstämma
februari 21 2022
Bokslutskommuniké 2021
Årsredovisning 2021
Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.