Finansiell kalender

februari 22 2023
Bokslutskommuniké 2022
mars 29 2023
Årsstämma 2023
augusti 30 2023
Halvårsrapport 2023
februari 28 2024
Bokslutskommuniké 2023
april 10 2024
Årsstämma 2024
Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.