Finansiell kalender

februari 21 2022
Bokslutskommuniké 2021
Årsredovisning 2021
mars 28 2022
Årsstämma
augusti 31 2022
Halvårsrapport 2022
Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.