Finansiell kalender

juni 28 2019
Avstämningsdag för utdelning
augusti 27 2019
Halvårsrapport 2019
september 30 2019
Avstämningsdag för utdelning
december 30 2019
Avstämningsdag för utdelning