Pressmeddelanden

Bonäsudden Holding godkänns för handel på Nasdaq Stockholm First North från den 3 juli 2015

Bonäsudden Holding AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North från den 3 juli 2015.

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i maj 2015 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrd. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Pareto Securities AB har varit bolagets rådgivare i transaktionsprocessen och gällande kapitalanskaffningen.

Handelsinformation
Kortnamn på First North: BONAS
ISIN-kod: SE0007157953
Certified Adviser: Wildeco
Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Bolagsbeskrivning publiceras idag och finns tillgänglig på: www.bonasudden.se

1 Juli 2015

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Mattias Mattson, VD
Bonäsudden Holding AB (publ)
+ 46 739 82 38 80
[email protected]

Bonäsudden Holding godkänns för handel på Nasdaq Stockholm First North från den 3 juli 2015

Bonäsudden Holding AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North från den 3 juli 2015.

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i maj 2015 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrd. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Pareto Securities AB har varit bolagets rådgivare i transaktionsprocessen och gällande kapitalanskaffningen.

Handelsinformation
Kortnamn på First North: BONAS
ISIN-kod: SE0007157953
Certified Adviser: Wildeco
Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Bolagsbeskrivning publiceras idag och finns tillgänglig på: www.bonasudden.se

1 Juli 2015

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Mattias Mattson, VD
Bonäsudden Holding AB (publ)
+ 46 739 82 38 80
[email protected]

2016-02-24

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 23 mars 2016 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2016-02-24

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,5 kr per aktie

2015-07-01

Bonäsudden Holding AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North från den 3 juli 2015.

2015-06-17

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 juli 2015 klockan 12.00 i hos Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzeelipark 9, våning 7 i Stockholm.

1
2
3
4
Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.