Pressmeddelanden

 

Bonäsudden Holding AB (publ) genomför refinansiering

Bonäsudden Holding AB (publ) har idag överenskommit med SBAB om att förlänga en av bolagets befintliga kreditfaciliter om 122 miljoner kronor. Det nya avtalet kommer att träda ikraft 2020-06-03 och sträcker sig till 2025-06-03.

Efter genomförd refinansiering har bolaget erhållit mer fördelaktiga räntevillkor vilka beräknas medföra en minskad räntekostnad om cirka 840 000 kronor per år. Efter genomförd refinansiering kommer kreditfaciliteten fortsatt vara amorteringsfri.

2 juni 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åsa Ohlström, VD, +46 70 698 42 62
Sara Williamson, IR kontakt, +46 8 402 53 94, [email protected]

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 312 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget (Mejl: [email protected] samt Tel + 46 8 528 00 399). Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.

Information

För mer information gällande Bonäsudden Holding AB (publ), vänligen besök www.bonasudden.se

Bonäsudden Holding AB (publ) genomför refinansiering

Bonäsudden Holding AB (publ) har idag överenskommit med SBAB om att förlänga en av bolagets befintliga kreditfaciliter om 122 miljoner kronor. Det nya avtalet kommer att träda ikraft 2020-06-03 och sträcker sig till 2025-06-03.

Efter genomförd refinansiering har bolaget erhållit mer fördelaktiga räntevillkor vilka beräknas medföra en minskad räntekostnad om cirka 840 000 kronor per år. Efter genomförd refinansiering kommer kreditfaciliteten fortsatt vara amorteringsfri.

2 juni 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åsa Ohlström, VD, +46 70 698 42 62
Sara Williamson, IR kontakt, +46 8 402 53 94, [email protected]

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 312 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget (Mejl: [email protected] samt Tel + 46 8 528 00 399). Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.

Information

För mer information gällande Bonäsudden Holding AB (publ), vänligen besök www.bonasudden.se