Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma den 1 juli 2015 i Bonäsudden Holding AB

Vid extra bolagsstämma den 1 juli 2015 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades följande beslut

- Det beslutades att styrelsen ska bestå av Lennart Låftman, Åsa Mossberg, Per-Åke Agnevik och Nils Kuylenstierna och att Lennart Låftman ska vara styrelsens ordförande. VD, Mattias Mattsson, valdes till styrelsesuppleant.

- Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.

1 Juli 2015

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Mattias Mattson, VD
Bonäsudden Holding AB (publ)
+ 46 739 82 38 80,
[email protected]

Om Bonäsudden
Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i augusti 2014 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrd. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget.

Bonäsudden Holding AB (publ)
c/o Pareto Business Management AB
PB 7415
103 91 Stockholm, Sweden

Kommuniké från extra bolagsstämma den 1 juli 2015 i Bonäsudden Holding AB

Vid extra bolagsstämma den 1 juli 2015 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades följande beslut

- Det beslutades att styrelsen ska bestå av Lennart Låftman, Åsa Mossberg, Per-Åke Agnevik och Nils Kuylenstierna och att Lennart Låftman ska vara styrelsens ordförande. VD, Mattias Mattsson, valdes till styrelsesuppleant.

- Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.

1 Juli 2015

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Mattias Mattson, VD
Bonäsudden Holding AB (publ)
+ 46 739 82 38 80,
[email protected]

Om Bonäsudden
Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i augusti 2014 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrd. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget.

Bonäsudden Holding AB (publ)
c/o Pareto Business Management AB
PB 7415
103 91 Stockholm, Sweden

2016-02-24

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 23 mars 2016 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2016-02-24

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,5 kr per aktie

2015-07-01

Bonäsudden Holding AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North från den 3 juli 2015.

2015-06-17

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 juli 2015 klockan 12.00 i hos Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzeelipark 9, våning 7 i Stockholm.

1
2
3
4
Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.