Pressmeddelanden

 

Bonäsudden Holding AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari - juni 2022

Halvåret januari - juni 2022

 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 21 277 tkr (21 984)
 • Driftnettot uppgick till 13 614 tkr (13 820), resulterande i en överskottsgrad på 73,84 % (66,48)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 788 tkr (7 454)
 • Resultat efter skatt uppgick till 13 409 tkr (86 442) motsvarande 7,98 kr per aktie (51,45)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 918 tkr (4 624)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 678 550 tkr (778 530)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,85 (2,77) och belåningsgraden till 49,85 % (47,78)
 • NRV uppgick till 258,24 kr (261,66)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt
Bonäsudden Holding AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

Per-Olof Persson, Verkställande direktör
Bonäsudden Holding AB (publ)
Mail: [email protected]
Tel: +46 703 09 72 80

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Beståndet omfattar per 30 juni 2022 ca 27 400 kvadratmeter, fördelat över 12 fastigheter och är idag väsentligen fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 57% av hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Vad avser fördelning fastighetssegment står beståndets 224 hyreslägenheter för ca 49% av hyresintäkterna, lokaler för ca 49% och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget (mejl: [email protected] samt tel + 46 8 528 00 399). Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2022. För mer information gällande Bonäsudden Holding AB (publ), vänligen besök www.bonasudden.se

Bonäsudden Holding AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari - juni 2022

Halvåret januari - juni 2022

 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 21 277 tkr (21 984)
 • Driftnettot uppgick till 13 614 tkr (13 820), resulterande i en överskottsgrad på 73,84 % (66,48)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 788 tkr (7 454)
 • Resultat efter skatt uppgick till 13 409 tkr (86 442) motsvarande 7,98 kr per aktie (51,45)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 918 tkr (4 624)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 678 550 tkr (778 530)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,85 (2,77) och belåningsgraden till 49,85 % (47,78)
 • NRV uppgick till 258,24 kr (261,66)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt
Bonäsudden Holding AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

Per-Olof Persson, Verkställande direktör
Bonäsudden Holding AB (publ)
Mail: [email protected]
Tel: +46 703 09 72 80

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Beståndet omfattar per 30 juni 2022 ca 27 400 kvadratmeter, fördelat över 12 fastigheter och är idag väsentligen fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 57% av hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Vad avser fördelning fastighetssegment står beståndets 224 hyreslägenheter för ca 49% av hyresintäkterna, lokaler för ca 49% och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget (mejl: [email protected] samt tel + 46 8 528 00 399). Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2022. För mer information gällande Bonäsudden Holding AB (publ), vänligen besök www.bonasudden.se