Pressmeddelanden

Bonäsudden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2020

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 1,9 kr per aktie per kvartal

Perioden januari - december 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 41 450 tkr (40 532)
 • Driftnettot uppgick till 26 099 tkr (25 585), resulterande i en överskottsgrad på 62,97 % (63,12)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 032 tkr (16 882)
 • Resultat efter skatt uppgick till 56 991 tkr (57 570) motsvarande 33,92 kr per aktie (34,27)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 929 tkr (7 741)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 678 810 tkr (611 720)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,48 (2,30) och belåningsgraden till 54,80 % (60,81)
 • EPRA NAV uppgick till 190,66 kr (155,95)

Perioden juli - december 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 20 738 tkr (20 233)
 • Driftnettot uppgick till 13 695 tkr (12 989), resulterande i en överskottsgrad på 66,04 % (64,20)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 836 tkr (5 377)
 • Resultat efter skatt uppgick till 38 803 tkr (22 074) motsvarande 23,10 kr per aktie (13,14)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 763 tkr (6 039)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 678 810 tkr (611 720)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,66 (2,18) och belåningsgraden till 54,80 % (60,81)
 • EPRA NAV uppgick till 190,66 kr (155,95)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt
Bonäsudden Holding AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
ingeborg.magnusson@bonasudden.se

Per-Olof Persson, Verkställande direktör
Bonäsudden Holding AB (publ)
Mail: p-o.persson@poefastigheter.se
Tel: +46 703 09 72 80

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 700 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 312 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget (mejl: info@fnca.se samt tel + 46 8 528 00 399). Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021, kl 16:45. För mer information gällande Bonäsudden Holding AB (publ), vänligen besök www.bonasudden.se

2020-02-18
Regulatorisk

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 1,9 kr per aktie per kvartal

2019-04-01
Regulatorisk

Rättelsen avser kommunikén som offentliggjordes den 28 mars 2019 kl 16:35 som felaktigt angav avstämningsdagarna följda med år 2018. Rätt år är 2019.

2019-03-28
Regulatorisk

Vid årsstämma den 28 mars 2019 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

2019-02-22
Regulatorisk

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ), org. nr. 556984-4557, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 mars 2019 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2018-03-26
Regulatorisk

Vid årsstämma den 26 mars 2018 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

2018-02-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ), org. nr. 556984-4557, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 mars 2018 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

1
2
3
4
Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.