Ledning

Ledningen har många års erfarenhet av teknisk förvaltning, transaktioner och projektutveckling.

Per-Olof Persson VD

Tillträdesår: 2021

Ingenjör inom infrastruktur och ytterligare ekonomistudier från Lunds universitet. Per-Olof har över 40 års erfarenhet inom fastigheter och finans. Han är sedan 1992 VD för P&E Persson AB och har tidigare bland annat arbetat som regionchef för NCC Real Estate. Per-Olof nuvarande styrelseuppdrag innefattar P&E Persson AB, P&E Invest AB 1-30, Svea Linné Bostad AB samt Nordfjord AB och är sedan 2020 styrelseledamot för Bonäsudden.

Tidigare ingick även Per-Olof i styrelsen för Högkullen AB. Per-Olof representerar 338 750 aktier i Bonäsudden via P&E Persson AB.

Hans närståendes aktieinnehav i bolaget är 0.

John Malmström CFO/Business Manager

Tillträdesår: 2020

Ekonom med magisterexamen i företagsekonomi, Lunds Universitet

John har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen och jobbar idag som Business Manager på Pareto Business Management AB. Erfarenhet från roll som VD på Fleming Properties AB, Origa Care (publ) och Sydsvenska Hem AB (publ) samt ekonomichef på Bonäsudden Holding AB. Han har tidigare arbetat som revisor på EY Real Estate (Ernst & Young).