Ledning

Ledningen har många års erfarenhet av teknisk förvaltning, transaktioner och projektutveckling.

Åsa Ohlström VD

Åsa Ohlström har arbetat som CFO på Riksbyggen, varit Riksbyggens BoSpars VD och bland annat innehaft styrelseuppdrag i Skandrenting samt Tornet Bostadsproduktion AB.

Åsa Ohlström arbetar sedan 2012 i eget företag Achiever AB med kapitalförvaltning, ekonomi och redovisning samt omvärldsbevakning.

Johan Åskogh CFO/Business Manager

Johan har sju års erfarenhet från redovisning och finansiell rapportering i fastighetsbranschen. Han har tidigare varit CFO på Mengus Stockholm AB och redovisningsekonom på Matrisen Redovisning och Rådgivning AB.

Anna Forsgren Teknisk förvaltning

Civilingenjör med masterexamen inom Energi- och byggfysik, Kungliga Tekniska Högskolan

Anna har över 15 års erfarenhet av teknisk förvaltning och är ansvarig för fastigheternas tekniska underhåll och tillhörande administration. Anna har tidigare arbetat för Newsec, Alecta, RIBA och IVT där hon hanterat ett flertal frågor såsom energioptimering och teknisk projektering.

Tel: +46 8 402 5386
E-post: Anna.Forsgren@paretosec.com

Sara Williamson Investerarrelationer

Tel: + 46 (0)8 402 53 94
E-post: Sara.williamson@paretosec.com