Ledning

Ledningen har många års erfarenhet av teknisk förvaltning, transaktioner och projektutveckling.

Åsa Ohlström VD

Åsa Ohlström har arbetat som CFO på Riksbyggen, varit Riksbyggens BoSpars VD och bland annat innehaft styrelseuppdrag i Skandrenting samt Tornet Bostadsproduktion AB.

Åsa Ohlström arbetar sedan 2012 i eget företag Achiever AB med kapitalförvaltning, ekonomi och redovisning samt omvärldsbevakning.

Johan Åskogh CFO/Business Manager

Johan har sju års erfarenhet från redovisning och finansiell rapportering i fastighetsbranschen. Han har tidigare varit CFO på Mengus Stockholm AB och redovisningsekonom på Matrisen Redovisning och Rådgivning AB.

Anna Forsgren Teknisk förvaltning

Civilingenjör med masterexamen inom Energi- och byggfysik, Kungliga Tekniska Högskolan

Anna har över 15 års erfarenhet av teknisk förvaltning och är ansvarig för fastigheternas tekniska underhåll och tillhörande administration. Anna har tidigare arbetat för Newsec, Alecta, RIBA och IVT där hon hanterat ett flertal frågor såsom energioptimering och teknisk projektering.

Tel: +46 8 402 5386
E-post: Anna.Forsgren@paretosec.com

Ingeborg Magnusson Investerarrelationer

Ekonom med magisterexamen samt fil.kand. i rättsvetenskap, Stockholms Universitet

Ingeborg har mångårig erfarenhet från finansbranschen och är ansvarig för bolagets relationer med investerare. Ingeborg har tidigare arbetat för Pareto Securities i New York och Stockholm med inriktning på marknadsföring och public relations.

Tel: +46 8 402 5105
E-post: ingeborg.magnusson@bonasudden.se

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.