Styrelse och revisor

Styrelsens har betydande erfarenhet från fastighetsutveckling och ekonomisk analys.

Karl Runeberg Styrelseleordförande

Styrelseordförande sedan 2019 och styrelseledamot sedan 2017.

Masterexamen i Industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola. Grundare av Pilotfish Networks AB samt 8 års Asienerfarenhet som Global försäljningschef för Sandvik AB i Kina, VD på Forbes Lux Vietnam och Försäljningschef på Oriflame Vietnam. Karl är styrelseordförande i Sydsvenska Hem AB. Karl representerar 559 550 aktier i Bonäsudden. Är beroende ledamot. 

Per-Åke Agnevik Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildad i Försvarsmakten och arbetat som Officer samt Reservofficer. Arbetat för Svensk Bilprovning och var under åren 14 år Regionchef Väst. Är idag stiftelseförvaltare på Carl Tryggers Stipendie- och underhållsstiftelse sedan 2001. Per-Åke Agnevik har styrelseuppdrag i AB Boxholmshus, Vökby AB, Kommunalförbundet ITSAM, HB - lokalstyrelse i Vara. Per-Åke Agnevik representerar 175 000 aktier i Bonäsudden. Är beroende ledamot. 

Katarina Reigo Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018.

Master of Business and Economics vid Uppsala universitet, Kandidatexamen i sociologi från Stockholms universitet. Har över 20 års erfarenhet från finansbranschen både i Sverige och utomlands. Har bland annat varit Account manager och Head of Balance & Liquidity på SEB. Är idag finansiell rådgivare på Almi Företagspartner och styrelseledamot i Sydsvenska Hem. Är oberoende ledamot.

Revisor 

Ernst & Young AB 

Johan Eklund Revisor