Styrelse och revisor

Styrelsens har betydande erfarenhet från fastighetsutveckling och ekonomisk analys.

Göran Bengtsson Styrelseordförande

Utbildad civilingenjör vid Lund Universitet. Har över 20 års erfarenhet inom fastighetsbranschen och har bland annat erfarenhet som Managing director på GE Real Estate, VD på Northern Logistic Property ASA, Head of Investments och Head of Asset Management på Aberdeen Asset Management och var senast Nordenchef på Barings Real Estate Advisers. Föreslagen som oberoende styrelseordförande och styrelseledamot.

Karl Runeberg Styrelseledamot

Masterexamen i Industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola. Grundare av Pilotfish Networks AB samt 8 års Asienerfarenhet som Global försäljningschef för Sandvik AB i Kina, VD på Forbes Lux Vietnam och Försäljningschef på Oriflame Vietnam. Karl är styrelseordförande i Sydsvenska Hem AB. Karl representerar 559 550 aktier i Bonäsudden.

Per-Åke Agnevik Styrelseledamot

Utbildad i Försvarsmakten och arbetat som Officer samt Reservofficer. Arbetat för Svensk Bilprovning och var under åren 14 år Regionchef Väst. Är idag stiftelseförvaltare på Carl Tryggers Stipendie- och underhållsstiftelse sedan 2001. Per-Åke Agnevik har styrelseuppdrag i AB Boxholmshus, Vökby AB, Kommunalförbundet ITSAM, HB - lokalstyrelse i Vara. Per-Åke Agnevik representerar 175 000 aktier i Bonäsudden.

Katarina Reigo Styrelseledamot

Master of Business and Economics vid Uppsala universitet, Kandidatexamen i sociologi från Stockholms universitet. Har över 20 års erfarenhet från finansbranschen både i Sverige och utomlands. Har bland annat varit Account manager och Head of Balance & Liquidity på SEB. Är idag finansiell rådgivare på Almi Företagspartner och styrelseledamot i Sydsvenska Hem. Är föreslagen som oberoende ledamot.

Fredrik Holmström Styrelseledamot

Examen i ekonomi vid International University of Monaco. Har över 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen. Är grundare och VD på F.Holmström Fastigheter AB samt grundare och styrelseordförande i Magnolia Bostad AB. Fredrik Holmström representerar 420 829 aktier i Bonäsudden.

Revisor

Jan Erik Palmqvist Revisor

Jan Palmqvist, Deloitte, Rehnsgatan 11, 113 79 Stockholm

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.