Styrelse och revisor

Styrelsens har betydande erfarenhet från fastighetsutveckling och ekonomisk analys.

Karl Runeberg Styrelseleordförande

Styrelseordförande sedan 2019 och styrelseledamot sedan 2017.

Masterexamen vid Chalmers Tekniska Högskola samt ekonomistudier på Handelshögskolan i Göteborg.

Karl har många års erfarenhet av arbete i Asien där han verkade som Global försäljningschef för Sandvik Materials Technology AB i Kina, VD för Forbes Lux i Vietnam samt Försäljningschef för Oriflame Vietnam. Han är medgrundare av Pilotfish Networks AB. Karl är styrelseledamot i Fleming Properties AB (publ) och var tidigare Styrelseordförande samt ledamot i Sydsvenska Hem AB (publ). Karl representerar 0 aktier i Bonäsudden. Är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.

Per-Olof Persson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020

Ingenjör inom infrastruktur och ytterligare ekonomistudier från Lunds universitet. Per-Olof har över 40 års erfarenhet inom fastigheter och finans. Han är sedan 1992 VD för P&E Persson AB och har tidigare arbetat som regionchef för NCC Real Estate. Per-Olof nuvarande styrelseuppdrag innefattar P&E Persson AB, P&E Invest AB 1-30, Svea Linné Bostad AB samt Nordfjord AB. Tidigare ingick även Per-Olof i styrelsen för Högkullen AB. Per-Olof representerar 182 500 aktier i Bonäsudden. Hans närståendes aktieinnehav i bolaget är 0. Är beroende i förhållande till bolaget och dess ledning och beroende i förhållande till större aktieägare.

Tomas Toll Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020

Civilekonom från Stockholms Universitet. Tomas har över 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen där han bland annat har arbetat inom AP Fastigheter, Diös och Savills. Idag är han VD och delägare i GreenDoor Fastigheter där han även sitter i styrelsen. Tidigare var Tomas även styrelseordförande i EcoGuard AB. Tomas representerar 0 aktier i Bonäsudden. Hans närståendes aktieinnehav är 0. Är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare

Wilhelm Börjesson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021.

M.Sc. Accounting & Financial Management från Handelshögskolan i Stockholm, B.Sc. Economics från Uppsala universitet och B.Sc. Finance & Accounting från Uppsala universitet. Wilhelm har tidigare jobbat bl.a. som aktieanalytiker på Andra AP-fonden, aktieanalytiker på Didner & Gerge Fonder och med företagstransaktioner på Deloitte. Han jobbar för närvarande med affärsutveckling på Sveafastigheter. Wilhelm representerar via närståendes innehav i bolaget 948 962 aktier i Bonäsudden. Är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och beroende i förhållande till större aktieägare

Revisor 

Ernst & Young AB 

Johan Eklund Revisor