Våra värderingar

Bonäsudden är ett bolag specialiserat på fastigheter där våra hyresgästers verksamhet är starkt integrerat i fastigheten. Stabilitet och en klok utveckling av bolagets tillgångar i samförstånd med våra hyresgäster är en förutsättning för långsiktig lönsamhet och en uthållig utdelning till bolagets aktieägare.

Våra fastigheter

Pålitlighet och transperens

Vår Verksamhet

Omtanke och engagemang

Investor relations

Insatta och relevanta

Bolagsstyrning

Agera – vara proaktiva

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.