Koncernen

Bonäsudden består av en koncern med Bonäsudden Holding AB som moderbolag och Bonäsudden Fastighets AB som fastighetsägande dotterbolag.

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.