Koncernen

Bonäsudden består av en koncern med Bonäsudden Holding AB som moderbolag och Bonäsudden Fastighets AB som fastighetsägande dotterbolag.