Nykil 2:3

Nykil

Fastigheten består av fyra byggnader uppförda i etapper mellan 1964 och 1990.

Byggnaderna används till boenden i service- och vårdlägenheter och sex charmiga radhusboenden. Här finns vacker natur och uteplatser som inbjuder till utevistelse. Fastigheten ligger i Nykil ca 22 km sydväst om Linköping.

Adress
Eklunden, Törnestigen 1-3, Visättersvägen 8

Postnummer
590 52

Ort
Nykil

Distrikt
Nykil

Area (totalt)
3 276 m²

Antal Bostäder
42 + 4 lokaler

Byggår
1964