Bonäsudden är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 21 fastigheter i Linköpingsregionen.

Våra fastigheter

Bonäsudden Fastighets AB, ett dotterbolag till Bonäsudden Holding AB, är ett Linköpingsbaserat fastighetsbolag som förvaltas av Pareto Business Management AB och Holmströmgruppen.

Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 21 fastigheter. Majoriteten av beståndet består av hyresrätter, följt av offentlig service.

Vår Verksamhet

Bonäsudden är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 21 fastigheter i Linköpingsregionen. Vi skapar värden genom långsiktighet och trygghet. Vi vill bygga långsiktiga relationer tillsammans med våra hyresgäster för att skapa hem att trivas i.

Investor relations

Bonäsudden Holding AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Bolagsstyrning

Bonäsudden är ett bolag med ett fastighetsbestånd bestående av hyresrätter, offentlig service och kommersiella lokaler. Stabilitet, hållbarhet och utveckling av bolagets tillgångar är en förutsättning för långsiktig lönsamhet och en uthållig utdelning till bolagets aktieägare.

Senaste rapporten

28 augusti 2018

Nästa händelse

februari 19 2019
Bokslutskommuniké 2018
1 2
Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.