Svinstad 3:75

Linköping

Radhuslängorna på fastigheten uppfördes 1987 och består av 19 trevliga radhusboenden. Radhusen i Bankekind erbjuder boende med egen täppa. Närheten till staden med endast 15 km in till centrala Linköping gör att det är enkelt att pendla härifrån. Orten Bankekind präglas av dess närhet till naturen och är känt för det rika fornlämningsområdet i anslutning till herrgården Grävsten.

Adress
Svinstadsvägen 30-68

Postnummer
585 93

Ort
Linköping

Distrikt
Bankekind

Area (totalt)
1 604 m²

Antal Bostäder
19

Byggår
1987

Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.