Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké för 2015

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,5 kr per aktie

Utdelningen fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar den 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december 2016.

Hyresintäkter uppgick till 22 933 tkr.

Driftsöverskott uppgick till 15 277 tkr.

Koncernen hade per 2015-12-31 likvida medel om 22 771 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår till 518 094 tkr.

Koncernens eget kapital per 2015-12-31 om 159 610 tkr ger en soliditet på 29 %.

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Mattsson, VD, +46 8 402 53 83, [email protected]
Ida Fransson +46 8 402 53 83, [email protected]

Om Bonäsudden Holding AB (publ)
Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37% av hyresintäkterna och ca 55% kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ OMX First North sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök www.bonasudden.se.

Bokslutskommuniké för 2015

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,5 kr per aktie

Utdelningen fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar den 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december 2016.

Hyresintäkter uppgick till 22 933 tkr.

Driftsöverskott uppgick till 15 277 tkr.

Koncernen hade per 2015-12-31 likvida medel om 22 771 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår till 518 094 tkr.

Koncernens eget kapital per 2015-12-31 om 159 610 tkr ger en soliditet på 29 %.

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Mattsson, VD, +46 8 402 53 83, [email protected]
Ida Fransson +46 8 402 53 83, [email protected]

Om Bonäsudden Holding AB (publ)
Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37% av hyresintäkterna och ca 55% kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ OMX First North sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök www.bonasudden.se.

2016-02-24

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 23 mars 2016 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2016-02-24

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,5 kr per aktie

2015-07-01

Bonäsudden Holding AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North från den 3 juli 2015.

2015-06-17

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 juli 2015 klockan 12.00 i hos Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzeelipark 9, våning 7 i Stockholm.

1
2
3
4
Bonäsudden

Bonäsudden utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. Miljöarbete med hyresgästen i centrum.